Monthly Archives: Tháng Chín 2019

Hướng dẫn nạp tiền KU Casino bằng App Vietcombank trên điện thoại

CÁCH 1 CÁCH 2 NHANH NHẤT Nạp tiền KU Casino thông qua số tài khoản đại diện Vietcombank 1. Nguyên lý: Hệ thống KU Casino sẽ cung cấp số tài khoản đại diện Vietcombank ở phương thức “Ngân hàng điện tử”. Trước tiên Quý khách cần phải nạp tiền vào số tài khoản đại diện […]

Hướng dẫn nạp tiền KU Casino qua trang web Vietcombank trên điện thoại

Cách 1 CÁCH 2 NHANH NHẤT Nạp tiền KU Casino thông qua số tài khoản đại diện Vietcombank 1. Nguyên lý: Hệ thống KU Casino sẽ cung cấp số tài khoản đại diện Vietcombank ở phương thức “Ngân hàng điện tử”. Trước tiên Quý khách cần phải nạp tiền vào số tài khoản đại diện […]

Hướng dẫn nạp tiền KU Casino tại ATM Vietcombank trên điện thoại

1. Nguyên lý: Quý khách cần đi đến phương thức Nạp tiền tại ATM để lấy số tài khoản đại diện Vietcombank. Sau đó quý khách đi ra cây ATM Vietcombank để chuyển khoản vào số tài khoản đại diện Vietcombank đấy. Lưu ý nhớ chọn in biên lai để đối chiếu sau này. Sau […]

Hướng dẫn nạp tiền KU Casino tại quầy Vietcombank trên điện thoại

1. Nguyên lý: Quý khách cần đi đến phương thức Nạp tiền tại ATM để lấy số tài khoản đại diện Vietcombank. Sau đó quý khách đi ra cây ATM Vietcombank để chuyển khoản vào số tài khoản đại diện Vietcombank đấy. Lưu ý nhớ chọn in biên lai để đối chiếu sau này. Sau […]

Hướng dẫn nạp tiền KU Casino bằng App Vietinbank trên điện thoại

CÁCH 1 CÁCH 2 CÁCH 3 Nạp tiền KU Casino thông qua số tài khoản đại diện Vietinbank 1. Nguyên lý: Hệ thống KU Casino sẽ cung cấp số tài khoản đại diện Vietinbank ở phương thức “Ngân hàng điện tử”. Trước tiên Quý khách cần phải nạp tiền vào số tài khoản đại diện […]

Hướng dẫn nạp tiền KU Casino qua trang web Vietinbank trên điện thoại

Cách 1 CÁCH 2 CÁCH 3 Nạp tiền KU Casino thông qua số tài khoản đại diện Vietinbank 1. Nguyên lý: Hệ thống KU Casino sẽ cung cấp số tài khoản đại diện Vietinbank ở phương thức “Ngân hàng điện tử”. Trước tiên Quý khách cần phải nạp tiền vào số tài khoản đại diện […]

Hướng dẫn nạp tiền KU Casino tại ATM Vietinbank trên điện thoại

1. Nguyên lý: Quý khách cần đi đến phương thức Nạp tiền tại ATM để lấy số tài khoản đại diện Vietinbank. Sau đó quý khách đi ra cây ATM Vietinbank để chuyển khoản vào số tài khoản đại diện Vietinbank đấy. Lưu ý nhớ chọn in biên lai để đối chiếu sau này. Sau […]

Hướng dẫn nạp tiền KU Casino bằng App Sacombank trên điện thoại

nap tien KU

CÁCH 1 CÁCH 2 Nạp tiền KU Casino thông qua số tài khoản đại diện Sacombank 1. Nguyên lý: Hệ thống KU Casino sẽ cung cấp số tài khoản đại diện Sacombank ở phương thức “Ngân hàng điện tử”. Trước tiên Quý khách cần phải nạp tiền vào số tài khoản đại diện Sacombank bằng […]

Hướng dẫn nạp tiền KU Casino qua trang web Sacombank trên điện thoại

Cách 1 CÁCH 2 Nạp tiền KU Casino thông qua số tài khoản đại diện Sacombank 1. Nguyên lý: Hệ thống KU Casino sẽ cung cấp số tài khoản đại diện Sacombank ở phương thức “Ngân hàng điện tử”. Trước tiên Quý khách cần phải nạp tiền vào số tài khoản đại diện Sacombank bằng […]

Hướng dẫn nạp tiền KU Casino tại ATM Sacombank trên điện thoại

1. Nguyên lý: Quý khách cần đi đến phương thức Nạp tiền tại ATM để lấy số tài khoản đại diện Sacombank. Sau đó quý khách đi ra cây ATM Sacombank để chuyển khoản vào số tài khoản đại diện Sacombank đấy. Lưu ý nhớ chọn in biên lai để đối chiếu sau này. Sau […]