Category Archives: Casino

Hướng dẫn nạp tiền KU Casino tại ATM BIDV trên điện thoại

1. Nguyên lý: Quý khách cần đi đến phương thức Nạp tiền tại ATM để lấy số tài khoản đại diện BIDV. Sau đó quý khách đi ra cây ATM BIDV để chuyển khoản vào số tài khoản đại diện BIDV đấy. Lưu ý nhớ chọn in biên lai để đối chiếu sau này. Sau […]

Hướng dẫn nạp tiền KU Casino bằng App Techcombank trên điện thoại

CÁCH 1 CÁCH 2 Nạp tiền KU Casino thông qua số tài khoản đại diện Techcombank 1. Nguyên lý: Hệ thống KU Casino sẽ cung cấp số tài khoản đại diện Techcombank ở phương thức “Ngân hàng điện tử”. Trước tiên Quý khách cần phải nạp tiền vào số tài khoản đại diện Techcombank bằng […]

Hướng dẫn nạp tiền KU Casino bằng App SHB trên điện thoại

CÁCH 1 CÁCH 2 Nạp tiền KU Casino thông qua số tài khoản đại diện SHB 1. Nguyên lý: Hệ thống KU Casino sẽ cung cấp số tài khoản đại diện SHB ở phương thức “Ngân hàng điện tử”. Trước tiên Quý khách cần phải nạp tiền vào số tài khoản đại diện SHB bằng […]

Hướng dẫn nạp tiền KU Casino tại ATM SHB trên điện thoại

1. Nguyên lý: Quý khách cần đi đến phương thức Nạp tiền tại ATM để lấy số tài khoản đại diện SHB. Sau đó quý khách đi ra cây ATM Vietinbank để chuyển khoản vào số tài khoản đại diện SHB đó. Lưu ý nhớ chọn in biên lai để đối chiếu sau này. Sau […]

Hướng dẫn nạp tiền KU Casino bằng App Maritime Bank trên điện thoại

1. Nguyên lý: Hệ thống KU Casino sẽ cung cấp số tài khoản đại diện Maritime Bank ở phương thức “Ngân hàng điện tử”. Trước tiên Quý khách cần phải nạp tiền vào số tài khoản đại diện Maritime Bank  bằng cách dùng App MSB MBank. Sau đó Quý khách nhấn “Bước tiếp theo” để […]

Hướng dẫn nạp tiền KU Casino qua trang web Maritime Bank trên điện thoại

Cách 1 CÁCH 2 CÁCH 3 Nạp tiền KU Casino thông qua số tài khoản đại diện Maritime Bank 1. Nguyên lý: Hệ thống KU Casino sẽ cung cấp số tài khoản đại diện Vietinbank ở phương thức “Ngân hàng điện tử”. Trước tiên Quý khách cần phải nạp tiền vào số tài khoản đại […]

Hướng dẫn nạp tiền KU Casino tại ATM Maritime Bank trên điện thoại

nap tien KUBET

1. Nguyên lý: Quý khách cần đi đến phương thức Nạp tiền tại ATM để lấy số tài khoản đại diện Maritime Bank. Sau đó quý khách đi ra cây ATM Maritime Bank để chuyển khoản vào số tài khoản đại diện Maritime đấy. Lưu ý nhớ chọn in biên lai để đối chiếu sau […]

Hướng dẫn nạp tiền KU Casino bằng App VIB Bank trên điện thoại

CÁCH 1 CÁCH 2 CÁCH 3 Nạp tiền KU Casino thông qua số tài khoản đại diện VIB Bank 1. Nguyên lý: Hệ thống KU Casino sẽ cung cấp số tài khoản đại diện VIB Bank ở phương thức “Ngân hàng điện tử”. Trước tiên Quý khách cần phải nạp tiền vào số tài khoản […]

Hướng dẫn nạp tiền KU Casino qua trang web VIB bank trên điện thoại

Cách 1 CÁCH 2 Nạp tiền KU Casino thông qua số tài khoản đại diện VIB Bank 1. Nguyên lý: Hệ thống KU Casino sẽ cung cấp số tài khoản đại diện VIB Bank ở phương thức “Ngân hàng điện tử”. Trước tiên Quý khách cần phải nạp tiền vào số tài khoản đại diện […]

Hướng dẫn nạp tiền KU Casino tại ATM VIB Bank trên điện thoại

1. Nguyên lý: Quý khách cần đi đến phương thức Nạp tiền tại ATM để lấy số tài khoản đại diện VIB Bank. Sau đó quý khách đi ra cây ATM Sacombank để chuyển khoản vào số tài khoản đại diện VIB Bank đấy. Lưu ý nhớ chọn in biên lai để đối chiếu sau […]